Hoeveel sterren zijn er?

Het heelal zoals wij dat kennen bestaat uit groepen sterren, groot en klein. Nu moet je niet denken dat klein in de sterrenkunde ook echt klein is! Onze zon bijvoorbeeld is een ster en nog wel een kleine.
Toch is de diameter 1,4 miljoen kilometer. De diameter is de bol van links naar rechts. Denk maar aan een voetbal. Die is slechts zo'n 20 centimeter van links naar rechts. Dus de diameter van je voetbal is 20 centimeter.
Nu we het toch over die voetbal hebben: Als de voetbal de zon moet voorstellen, dan is de aarde daarbij vergeleken ongeveer zo groot als een speldeknop. Niet een gewone speld, maar zo een met een gekleurd plastic bolletje erop.

Grote sterren zijn wel duizend keer zo groot als onze zon. Sterren zijn soms net mensen, want het lijkt wel of ze de gezelligheid opzoeken. Veel sterren staan tamelijk dicht bij elkaar. Meer dan de helft van de sterren komen in tweetallen voor. Met elkaar vormen ze vaak een heel grote groep. Dat noemt men een sterrenhoop.
Vaak heeft zo'n sterrenhoop de vorm van een bol. Er zijn ook ontzettend veel sterrenstelsels. Dat zijn als het ware grote eilanden van sterren. Ze zien er uit als een supergroot spiegelei. Een draaiende schijf met wel zo'n 100.000.000.000 (honderd miljard) sterren.
Er zijn ook honderd miljard sterrenstelsels. Dus als je wilt weten hoeveel sterren er ongeveer zijn: honderd miljard maal honderd miljard. Die zijn we 's avonds niet allemaal.
Wij zien hoogstens zo'n tweeduizend sterren aan de hemel staan. Dat zijn allemaal sterren van ons eigen sterrenstelsel. Dat sterrenstelsel kunnen we ook zien: de Melkweg, die je als een lichte band aan de hemel ziet staan.

 

Hans Walrecht

index onderwerpenTerug naar de onderwerpen