Welkom op de site van Kolegio Annie Koenraad Tera Kòrá op Banda Abou , Curaçao en Obs De Strandjutter in Den Helder.

Deze site is onderdeel van de samenwerking tussen onze scholen in het kader van het Comenius "Kans" project.

Het Kans project heeft als belangrijkste doelstellingen:

Wij willen als scholen van elkaar leren hoe wij wonen, werken, leven, feesten vieren, zingen, enz.

De kinderen van onze scholen zullen samenwerken in groepen die zijn samengesteld uit leerlingen in beide werelddelen. Via e-mail zullen zij gaan overleggen welke onderwerpen er uitgezocht gaan worden en hoe dat gedaan zal worden.

En uiteraard is er ook volop gelegenheid voor de kinderen om vrij te kunnen e-mailen met elkaar, zodat er misschien penvriendjes en penvriendinnetjes voorhet leven zullen komen!

Meer informatie over ons project is te lezen in het projectplan.
Waar liggen Curaçao en Den Helder?

Curaçao

Den Helder

Namens beide scholen,

Hans Walrecht webmaster van deze site

Vragen en opmeringen : hwalr@wxs.nl
Deze site is het best te bekijken in 1024 bij 728
Met de F11 toets is een groter beeld te krijgen